User Tools

Site Tools


31-ki-u-k-la-gi

Kiêu Kỵ là một xã thuộc huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Xã Kiêu Kỵ có diện tích 5,88 km², dân số năm 2012 là 12000 người,[1] mật độ dân số đạt 2100 người/km². Xa có 7 thôn và 2 khu dân cư liên cơ và thảm len.

31-ki-u-k-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)