User Tools

Site Tools


31-ki-n-kh-la-gi

Kiện Khê là một thị trấn thuộc huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, Việt Nam. Tuy nhiên, thị trấn Kiện Khê không phải là huyện lị của huyện Thanh Liêm; các cơ quan hành chính của huyện Thanh Liêm đóng tại địa bàn xã Thanh Lưu.

Thị trấn Kiện Khê có diện tích 7,65 km², dân số năm 1999 là 8.858 người,[1] mật độ dân số đạt 1158 người/km².

31-ki-n-kh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)