User Tools

Site Tools


31-khu-n-l-ng-la-gi

Khuôn Lùng là một xã thuộc huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang, Việt Nam. Xã có vị trí:

Xã Khuôn Lùng có diện tích 37,92 km², dân số năm 1999 là 2.310 người,[1] mật độ dân số đạt 61 người/km².

Xã Khuôn Lùng được chia thành các thôn bản: Nà Ràng, Trung Thành, Làng Thượng, Xuân Hoà, Nậm Phang, Phiêng Lang.

31-khu-n-l-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)