User Tools

Site Tools


31-khu-n-h-la-gi

Khuôn Hà là một xã thuộc huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam.

Xã có diện tích 140,87 km², dân số năm 2006 là 3041 người,[1] mật độ dân số đạt 22 người/km².

Xã có vị trí:

Xã Khuôn Hà có diện tích 145,5499 km², dân số năm 2011 khi thành lập huyện mới Lâm Bình là 3.553 người,[1] mật độ dân số đạt 24,4 người/km².

Xã Khuôn Hà được chia thành các thôn xóm: Nà Thom, Nà Muông, Ka Nò, Hợp Thành, Nà Thếm, Nà Trang, Nà Kẹm, Lung May, Nà Vàng, Nà Ráo.

  1. ^ a ă â b c “Mã số đơn vị hành chính Việt Nam”. Bộ Thông tin & Truyền thông. Truy cập ngày 10 tháng 4 năm 2012.  Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “MS” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác
  2. ^ 14/2006/NĐ-CP
31-khu-n-h-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)