User Tools

Site Tools


31-khu-m-la-gi

Khuê Mỹ là một phường thuộc quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Phường được thành lập năm 2005 trên cơ sở một phần diện tích và dân số của phường Bắc Mỹ An.[2]

Phường có diện tích 5,49 km², dân số năm 2005 là 10824 người,[1] mật độ dân số đạt 1972 người/km².

31-khu-m-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)