User Tools

Site Tools


31-khang-ninh-la-gi

Khang Ninh là một xã thuộc huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam.

Xã Khang Ninh có diện tích 44,21 km², dân số năm 1999 là 3541 người,[1] mật độ dân số đạt 80 người/km².

Xã có vị trí:

  • Bắc giáp xã Cao Thượng, xã Cao Trĩ.
  • Đông giáp xã Cao Trĩ, xã Thượng Giáo.
  • Nam giáp xã Quảng Khê.
  • Tây giáp xã Nam Mẫu.

Xã Khang Ninh có diện tích 43,9 km², dân số khoảng 3715 người, mật độ dân số đạt 84,6 người/km².[3] Xã có sông Năng chảy qua phần phía bắc, trong đó đoạn cuối của sông trên địa phận xã chảy qua lòng núi tạo thành động Puông. Xã cũng có suối Tả Lẩu chảy vào hồ Bản Vài rồi sau đó hợp lưu vào sông Năng. Khang Ninh có quốc lộ 279 và tỉnh lộ 254 đi qua địa bàn.

Xã Khang Ninh được chia thành các thôn bản: Nà Niểm, Bản Vài, Nà Làng, Bản Nản, Pác Nghè, Nà Kiêng, Nà Cọ, Nà Mơ, Nà Niềng, Khuổi Luông, Nà Hàn, Củm Pán, Nà Nằm, Đồn Đèn, Khau Ban.

31-khang-ninh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)