User Tools

Site Tools


31-khai-s-n-anh-s-n-la-gi

Khai Sơn là một xã thuộc huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, Việt Nam.

Xã Khai Sơn có diện tích 15,08 km², dân số năm 1999 là 3753 người,[1] mật độ dân số đạt 249 người/km².

Khai Sơn giáp Cao Sơn, Sông Lam, Long Sơn, Lĩnh Sơn. Có Cây Đa Tri Lễ,Cầu Tri Lễ, là điểm giao cắt giữa quốc lộ 7 và đường Hồ Chí Minh (Ngã tư đường mòn, xóm 6)

31-khai-s-n-anh-s-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)