User Tools

Site Tools


31-kh-nh-y-n-th-ng-la-gi

Khánh Yên Thượng là một xã thuộc huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai, Việt Nam.

Xã Khánh Yên Thượng có diện tích 27,67 km², dân số năm 1999 là 3499 người,[1] mật độ dân số đạt 126 người/km².

31-kh-nh-y-n-th-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)