User Tools

Site Tools


31-kh-nh-h-x-la-gi

Khánh Hà là một xã thuộc huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam. Khánh Hà giáp các xã Đại Áng, Liên ninh (huyện Thanh Trì).

Xã có diện tích 4,81 km², dân số năm 1999 là 8.461 người,[1] mật độ dân số đạt 1.759 người/km².

31-kh-nh-h-x-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)