User Tools

Site Tools


31-kh-ng-l-o-la-gi

Khổng Lào là một xã thuộc huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, Việt Nam.

Xã Khổng Lào có diện tích 24,59 km², dân số năm 1999 là 2.744 người,[1] mật độ dân số đạt 112 người/km².

Xã gồm các bản: Co Muông, Hổi Phặc, Hổi Nả, Đớ, Khồng Lào, Chi Bú, Cang, Hổi Lóng, Phai Cát 1, Phai Cát 2, Nậm Khay, và Ho Seo Chải.[2]

Bản mẫu:Danh sách xã, thị trấn thuộc huyện Phong Thổ

31-kh-ng-l-o-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)