User Tools

Site Tools


31-k-s-n-t-k-la-gi

Kỳ Sơn là một xã có diện tích nhỏ nhất của huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, Việt Nam.

Xã Kỳ Sơn có diện tích 3,14 km², dân số năm 1999 là 3163 người,[1] mật độ dân số đạt 1007 người/km².

31-k-s-n-t-k-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)