User Tools

Site Tools


31-k-o-y-n-la-gi

Kéo Yên là một xã của huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Xã có vị trí:

  • Bắc giáp Trung Quốc.
  • Đông giáp xã Lũng Nặm.
  • Nam giáp xã Vần Dính, thị trấn Xuân Hòa.
  • Tây giáp xã Trường Hà.

Xã Kéo Yên có diện tích 20,68 km², dân số năm 1999 là 1.169 người.[1], mật độ dân cư đạt 56,5 người/km².

Xã Kéo Yên được chia thành các xóm: Lũng Tú, Bó Sóp, Cáy Tắc, Rằng Púm Cà Lọ, Rằng Rụng, Cò Lỳ, Lũng Hoài, Phia Đó, Lũng Luông, Lũng Sắng, Lũng Vài, Nặm Rằng, Pá Rản, Sý Ngải.

Trên địa bàn xã Kéo Yên có một số ngọn núi như Lì Là, Lũng Khuyên, Lũng Nhẻ, Ngườm Rống, Luông, Pài Thước, Thiêng Hoài. Xã có tuyến tỉnh lộ 210 chạy qua ở phía đông nam và nam. Xã nằm sát khu di tích hang Pác Bó ở xã Trường Hà lân cận.

  1. ^ a ă Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
  2. ^ Kết quả Tổng điều tra dân số năm 1999, dẫn theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT.
  3. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
31-k-o-y-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)