User Tools

Site Tools


31-k-nh-giang-th-y-nguy-n-la-gi

Kênh Giang là một xã thuộc huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

Xã Kênh Giang có diện tích 7,4 km², dân số năm 1999 là 8665 người,[1] mật độ dân số đạt 1171 người/km².

Xã là một trong những xã có trình độ dân trí cao,phát triển trong huyện đặc biệt là xóm Chu có ngành dịch vụ rất phát triển do có tuyến QL 10 chạy qua.

31-k-nh-giang-th-y-nguy-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)