User Tools

Site Tools


31-k-nh-d-ng-la-gi

Kênh Dương
Phường
Địa lý
Diện tích 1,62 km²[1]
Dân số (2007)  
 Tổng cộng 8930 người[1]
 Mật độ 5512 người/km²
Hành chính
Quốc gia Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Việt Nam
Thành phố Hải Phòng
Quận Lê Chân
Thành lập 2007[2]
Mã hành chính 11405[1]

Kênh Dương là một phường thuộc quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

Phường Kênh Dương có diện tích 1,62 km², dân số năm 2007 là 8930 người,[1] mật độ dân số đạt 5512 người/km².

  1. ^ a ă â b “Mã số đơn vị hành chính Việt Nam”. Bộ Thông tin & Truyền thông. Truy cập ngày 10 tháng 4 năm 2012. 
  2. ^ 54/2007/NĐ-CP

Bản mẫu:Danh sách phường quận Lê Chân

31-k-nh-d-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)