User Tools

Site Tools


31-k-nam-k-anh-la-gi

Kỳ Nam là xã thuộc thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam.

Xã Kỳ Nam có diện tích 23.96 km², dân số năm 1999 là 2019 người,[4] mật độ dân số đạt 84 người/km².

Xã Kỳ Nam nằm ở phía đông nam của thị xã Kỳ Anh.

Các thôn của xã:

  • Minh Thành
  • Minh Tân
  • Minh Đức
31-k-nam-k-anh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)