User Tools

Site Tools


31-ia-yok-la-gi

Ia Yok
Địa lý
Diện tích 26,42 km²[1]
Dân số (2006)  
 Tổng cộng 8.246 người[1]
 Mật độ 312 người/km²
Hành chính
Quốc gia Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Việt Nam
Tỉnh Gia Lai
Huyện Ia Grai
Thành lập 2006[2]
Mã hành chính 23768[1]

Ia Yok là một xã thuộc huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai, Việt Nam.

Xã có diện tích 26,42 km², dân số năm 2006 là 8.246 người,[1] mật độ dân số đạt 312 người/km².

31-ia-yok-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)