User Tools

Site Tools


31-ia-sao-ia-grai-la-gi

Ia Sao là một xã thuộc huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai, Việt Nam.

Xã có diện tích 37,01 km², dân số năm 2006 là 7.874 người,[1] mật độ dân số đạt 213 người/km².

31-ia-sao-ia-grai-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)