User Tools

Site Tools


31-ia-sao-ayun-pa-la-gi

Ia Sao là một xã thuộc thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai, Việt Nam.

Xã Ia Sao có diện tích 83,36 km², dân số năm 2007 là 3.583 người,[1] mật độ dân số đạt 43 người/km².

31-ia-sao-ayun-pa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)