User Tools

Site Tools


31-ia-pn-n-la-gi

Ia Pnôn là một xã thuộc huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai, Việt Nam.

Xã Ia Pnôn hiện nay được hình thành từ sự chia tách xã Ia Pnôn cũ thành 2 xã Ia Pnôn mới và xã Ia Nan. Địa giới xã Ia Pnôn (mới) ở phía đông giáp xã Ia Kriêng; phía tây giáp xã Ia Nan; phía nam giáp xã Ia Púch; phía bắc giáp xã Ia Kla của huyện Chư Păh.

Xã có diện tích 114,21 km², dân số năm 1999 là 3.123 người,[1] mật độ dân số đạt 27 người/km². Xã có 4 làng là Ba, Bò, Chan, và Tren.

31-ia-pn-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)