User Tools

Site Tools


31-ia-pal-la-gi

Ia Pal
Địa lý
Diện tích 22,73 km²[1]
Dân số (1999)  
 Tổng cộng 4.755 người[1]
 Mật độ 209 người/km²
Hành chính
Quốc gia Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Việt Nam
Tỉnh Gia Lai
Huyện Chư Sê
Thành lập 2009[2]
Mã hành chính 23966[1]

Ia Pal là một xã thuộc huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai, Việt Nam.

Xã Ia Pal có diện tích 22,73 km², dân số năm 1999 là 4.755 người,[1] mật độ dân số đạt 209 người/km².

31-ia-pal-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)