User Tools

Site Tools


31-ia-o-ia-grai-la-gi

Ia O là một xã biên giới của huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.

Xã có diện tích 137,29 km², dân số năm 1999 là 3.817 người,[1] mật độ dân số đạt 28 người/km².

Xã được chia làm 9 làng, bao gồm: làng Bi, làng Lân, làng Kom I, làng Kom II, làng Cúc, làng Kloong, làng Jép, làng Dăng và làng O.

Là một xã nằm cách trung tâm huyện (thị trấn Ia Kha) khoảng 40 km, cách thành phố Pleiku 65 km về phía Tây, phía Nam giáp xã Ia Chia, phía Đông giáp xã Ia KRai, phía Bắc giáp huyện Sa Thầy (tỉnh Kon Tum), phía Tây giáp Campuchia, có đường biên giới dài 6 km.

Dân số xã Ia O theo điều tra (1/4/2009) có 7.029 người (có 1.502 hộ gia đình) trong đó người Gia rai có 5.661 người (trong 1.150 hộ), người Kinh có 1.368 người (trong 352 hộ gia đình) số còn lại là các dân tộc khác.

Trên địa bàn có 11 đội sản xuất của các công ty 74, 75, 715. Có 02 công trình thuỷ điện là Sê San 4 và Sê San 4A, là một xã vùng 3, kinh tế còn chậm phát triển, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Mấy năm gần đây xã đã có những tín hiệu về phát triển kinh tế do hiệu ứng dân cư các nơi chuyển đến buôn bán, xây dựng kinh tế của các công trình thuỷ điện nói trên

31-ia-o-ia-grai-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)