User Tools

Site Tools


31-ia-lang-la-gi

Ia Púch là một xã thuộc huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai, Việt Nam.

Xã có diện tích 49,95 km², dân số năm 1999 là 1.979 người,[1] mật độ dân số đạt 40 người/km².

Xã Ia Púch hiện nay được hình thành từ sự chia tách của xã Ia Lang cũ thuộc huyện Chư Prông cũ, tỉnh Gia Lai-Kon Tum[3]. Năm 1991, tỉnh Gia Lai-Kon Tum tách thành 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum. Xã Ia Lang chuyển trực thuộc huyện Đức Cơ mới thành lập thuộc tỉnh Gia Lai.[4]

31-ia-lang-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)