User Tools

Site Tools


31-ia-kreng-la-gi

Ia Kreng
Địa lý
Diện tích 113,93 km²[1]
Dân số (1999)  
 Tổng cộng 1343 người[1]
 Mật độ 12 người/km²
Hành chính
Quốc gia Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Việt Nam
Tỉnh Gia Lai
Huyện Chư Păh
Thành lập 2009[2]
Mã hành chính 23738[1]

Ia Kreng là một xã thuộc huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai, Việt Nam.

Xã Ia Kreng có diện tích 113,93 km², dân số năm 1999 là 1343 người,[1] mật độ dân số đạt 12 người/km².

31-ia-kreng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)