User Tools

Site Tools


31-ia-hiao-la-gi

Ia Hiao là một xã thuộc huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai, Việt Nam.

Xã Ia Hiao có diện tích 64,67 km², dân số năm 2006 là 6915 người,[1] mật độ dân số đạt 107 người/km².

Năm 2006, một phần diện tích tự nhiên và dân số của xã Ia Hiao được tách ra để thành lập xã Chrôh Pơnan.[2]

31-ia-hiao-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)