User Tools

Site Tools


31-ia-dreng-la-gi

Ia Dreng là một xã thuộc huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai, Việt Nam.

Xã có diện tích 23,52 km², dân số năm 2000 là 2.486 người,[1] mật độ dân số đạt 106 người/km². Địagiới hành chính xã Đông giáp xã Ia Hrú; Tây giáp xã HLốp và xã Ia Ko; Nam giáp xã Nhơn Hòa; Bắc giáp xã Ia Blang và xã Ia HLốp.

31-ia-dreng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)