User Tools

Site Tools


31-ia-chim-la-gi

Ia Chim là một xã thuộc thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum, Việt Nam.

Xã Ia Chim có diện tích 66,87 km², dân số năm 2008 là 8063 người,[1] mật độ dân số đạt 121 người/km².

Xã Iachim bao gồm các thôn: Nghĩa An, Tân An, Lâm Tùng, Plei Sar, plei Bua, Klau Lar...

31-ia-chim-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)