User Tools

Site Tools


31-ia-bang-la-gi

Ia Le
Địa lý
Diện tích 40,66 km²[1]
Dân số (2008)  
 Tổng cộng 2.846 người[1]
 Mật độ 70 người/km²
Hành chính
Quốc gia Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Việt Nam
Tỉnh Gia Lai
Huyện Chư Păh
Thành lập 2008[2]
Mã hành chính 23924[1]

Ia Le là một xã thuộc huyện Chư Păh , tỉnh Gia Lai, Việt Nam.

Xã có diện tích 40,66 km², dân số năm 2008 là 2.846 người,[1] mật độ dân số đạt 70 người/km².

31-ia-bang-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)