User Tools

Site Tools


31-huy-n-t-ng-la-gi

Huyền Tụng là một phường thuộc thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam.

Phường có vị trí:

Phường Huyền Tụng có diện tích 27,21 km², dân số năm 2014 là 4.632 người, mật độ dân số đạt 127 người/km².

Theo Cổng thông tin điện tử chính phủ, phường Huyền Tụng có diện tích 27,32 km², dân số khoảng 3.782 người, mật độ dân số đạt 138 người/km².[3] Phường có tuyến quốc lộ 3 chạy qua địa bàn. Sông Cầu chảy qua phần đông nam của phường.

Phường Huyền Tụng được chia thành các xóm bản: Khuổi Lặng, Nà Pài, Giao Lâm, Đon Tuấn, Khuổi Dủm, Xây dựng, Pá Danh, Nà Pèn, Lâm Trường, Khuổi Thuổm, Bản Cạu, Khuổi Mật, Nà Pam, Chí Lèn, Khuổi Hẻo, Phiêng My, Khuổi Pái, Tổng Nẻng, Bản Vẻn Trong, Bản Vẻn Ngoài.

31-huy-n-t-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)