User Tools

Site Tools


31-h-v-la-gi

Hà Vị là một xã thuộc huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam.

Xã có vị trí:

  • Bắc giáp xã Lục Bình.
  • Đông giáp xã Quân Bình, xã Cẩm Giàng.
  • Nam giáp phường Huyền Tụng (thành phố Bắc Kạn).
  • Tây giáp phường Huyền Tụng (thành phố Bắc Kạn), xã Đôn Phong, xã Lục Bình.

Xã Hà Vị có diện tích 12,68 km², dân số năm 1999 là 1610 người,[1] mật độ dân số đạt 127 người/km².

Theo Cổng thông tin điện tử chính phủ, xã Hà Vị có diện tích 12,94 km², dân số khoảng 1722 người, mật độ dân số đạt 133 người/km².[3] Phần đông bắc của xã có suối Lục Bình, một phụ lưu của sông Cẩm Giàng chảy qua.

Xã Hà Vị được chia thành các thôn bản: Khuổi Thiêu, Cốc Xả, Khau Mạ, Nà Phả, Nà Cà, Lủng Kén, Nà Ngang, Thôm Pá, Pá Yếu.

31-h-v-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)