User Tools

Site Tools


31-h-u-v-n-la-gi

Hữu Văn là một xã thuộc huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Xã Hữu Văn có diện tích 5,6 km², dân số năm 1999 là 7508 người,[1] mật độ dân số đạt 1341 người/km².

Xã Hữu Văn có 8 thôn: An Thuận 1, An Thuận 2, Quang Trung, Hoà Bình, Quyết Tiến, Đông Viên, Mỹ Thượng, Mỹ Hạ.

31-h-u-v-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)