User Tools

Site Tools


31--ng-th-nh-ch-u-th-nh-la-gi

Đông Thạnh là một xã thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, Việt Nam.

Xã Đông Thạnh có diện tích 11,82 km², dân số năm 1999 là 9153 người,[1] mật độ dân số đạt 774 người/km².

Ngày 26 tháng 11 năm 2003, tỉnh Cần Thơ cũ chia tách thành thành phố Cần Thơ thuộc trung ương và tỉnh Hậu Giang. Theo đó, các ấp Thạnh Mỹ, Thạnh Huề, Thạnh Thắng, Yên Hạ và 176 ha diện tích cùng với 2.216 người của ấp Phú Quới thuộc xã Đông Thạnh thuộc địa giới thành phố Cần Thơ; phần còn lại của xã Đông Thạnh thuộc về tỉnh Hậu Giang.

Ngày 02 tháng 01 năm 2004, 1.035,81 ha diện tích tự nhiên và 10.431 nhân khẩu của xã Đông Thạnh (phần đã điều chỉnh về thành phố Cần Thơ) được chuyển thành phường Thường Thạnh, thuộc quận Cái Răng.

31--ng-th-nh-ch-u-th-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)