User Tools

Site Tools


31--ng-th-nh-c-n-giu-c-la-gi

Đông Thạnh là một xã thuộc huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, Việt Nam. Xã Đông Thạnh gồm: 6 ấp (ấp Tân Quang 1, ấp Tân Quang 2, ấp Bắc, ấp Trung, ấp Nam, ấp Tây), diện tích: 17,330 km², dân số: 6.720 người.[1].

Xã Đông Thạnh nằm ở phía Nam huyện Cần Giuộc:

Bản mẫu:Danh sách xã, thị trấn thuộc huyện Cần Giuộc

31--ng-th-nh-c-n-giu-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)