User Tools

Site Tools


31--ng-s-n-ho-nh-b-la-gi

Đồng Sơn là xã vùng cao của huyện Hoành Bồ; nằm cách trung tâm huyện 35 km về phía Bắc. Phía đông giáp xã Kỳ Thượng, Phía Nam giáp xã Đồng Lâm, Tân Dân của huyện Hoành Bồ; phía Tây giáp xã Long Sơn, Dương Hưu tỉnh Bác Giang; phía Bắc giáp xã Lương Mông, Minh Cầm huyện Ba Chẽ.

Xã có Tổng diện tích tự nhiên trên 12.702,76 ha, trong đó đất rừng, đồi núi chiếm trên 90% tổng diện tự nhiên của xã; đất nông nghiệp chiếm trên 11.000 ha.

Xã được phân bố thành 4 thôn gồm thôn Tân ốc I, Tân ốc II, Phủ Liễn và thôn Khe Càn, dân cư phân bố tại các thôn không đồng đều. Hiện nay toàn xã có trên 630 hộ dân với 2.787 nhân khẩu (năm 2018), chủ yếu là Đồng bào dân tộc Dao (Thanh phán) chiếm trên 99% tổng số dân trên địa bàn.

Đồng Sơn là một xã thuộc huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.

Xã Đồng Sơn có diện tích 127,25 km², dân số năm 1999 là 2046 người,[1] mật độ dân số đạt 16 người/km².

31--ng-s-n-ho-nh-b-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)