User Tools

Site Tools


31--ng-quang-ph-ng-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

31--ng-quang-ph-ng-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output">​
 +<​p><​b>​Đồng Quang</​b>​ là một phường thuộc thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam. Phường nằm tại khu vực trung tâm của thành phố.
 +</​p><​p>​Phường Đồng Quang có diện tích 1,50 km², dân số năm 2015 là trên 11000 người,<​sup id="​cite_ref-MS_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ mật độ dân số đạt 7333 người/​km².
 +</p>
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​302px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​9/​9f/​Khu_dan_cu_xuan_thinh_dong_quang.JPG/​300px-Khu_dan_cu_xuan_thinh_dong_quang.JPG"​ width="​300"​ height="​169"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​9/​9f/​Khu_dan_cu_xuan_thinh_dong_quang.JPG/​450px-Khu_dan_cu_xuan_thinh_dong_quang.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​9/​9f/​Khu_dan_cu_xuan_thinh_dong_quang.JPG/​600px-Khu_dan_cu_xuan_thinh_dong_quang.JPG 2x" data-file-width="​4320"​ data-file-height="​2432"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Một góc khu dân cư Xuân Thịnh phường Đồng Quang</​div></​div></​div>​
  
 +
 +
 +<​p>​Ngày 11 tháng 7 năm 1994, phường Đồng Quang cũ được tách thành hai phường là Quang Trung và Đồng Quang mới, do vậy, hiện nay mặc dù mang tên là "​Đồng Quang" song chợ Đồng Quang và ga Đồng Quang không nằm trên địa phận của phường.
 +</p>
 +
 +<​p>​Đồng Quang tiếp giáp với phường Quang Trung ở phía tây bắc qua hai tuyến đường Hoàng Văn Thụ và Quang Trung, giáp với phường Phan Đình Phùng ở phía Đông bắc qua tuyến đường Lương Ngọc Quyến, giáp với phường Gia Sàng và Tân Lập ở phía tây nam qua tuyến đường Thống Nhất, giáp với phường Tân Thịnh ở phía tây nam.
 +</p>
 +
 +<​p>​Phường Đồng Quang có diện tích 1,50 km², 2.188 hộ dân, với trên 11.000 người,<​sup id="​cite_ref-BTN_3-0"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ phường được chia thành 18 tổ dân phố.
 +</p>
 +
 +<​p>​Phường Đồng Quang được bao quanh bởi các con đường: Hoàng Văn Thụ, Quang Trung, Lương Ngọc Quyến, Thống Nhất; 2 tuyến lớn trong khu dân cư là Phan Đình Phùng, Việt Bắc; cũng như những phường khác, hệ thống đường nội bộ khu dân cư của phường Đồng Quang khá phức tạp, nhiều ngõ hẻm dài hàng ki lô mét mới ra đến trục đường chính, trong những năm sắp tới, hệ thống giao thông của phường sẽ được quy hoạch lại cho phù hợp hơn.
 +</p>
 +
 +<​p>​Trên địa bàn phường Đồng Quang hiện có trụ sở của một số cơ quan như Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc, Chi nhánh Ngân hàng Đông Á tại Thái Nguyên,<​sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup>​ cũng nhiều doanh nghiệp khác. Năm 2008, trên địa bàn phường có 60 công ty, doanh nghiệp, 359 hộ kinh doanh, giá trị công nghiệp, dịch vụ đem lại trong 6 tháng đầu năm 2008 đạt khoảng 3,6 tỷ đồng, diện tích đất nông nghiệp chỉ là 9,3 ha.<sup id="​cite_ref-BTN_3-1"​ class="​reference">​[3]</​sup></​p>​
 +
 +<​p>​Đồng Quang là địa phương đầu tiên của Thành phố Thái Nguyên hoàn thành khu dân cư mới theo hướng hiện đại, mở đầu cho thời kỳ xây dựng mạnh mẽ các khu đô thị, dân cư mới trên địa bàn Thái Nguyên. Hiện nay, phường Đồng Quang có khu dân cư Xuân Thịnh đã hoàn thành và phủ kín 70% diện tích. Các khu đô thị mới đang được đầu tư trên địa bàn như: Khu đô thị 1,3,4 Đồng Quang; Khu đô thị mới Thịnh Quang; đặc biệt là khu phố thương mại và đại siêu thị BigC (dự án đầu tư 800 tỷ đồng, chưa triển khai).
 +</p>
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1325
 +Cached time: 20181011045130
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.200 seconds
 +Real time usage: 0.249 seconds
 +Preprocessor visited node count: 997/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 40840/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1038/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 2/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 2779/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.071/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.09 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 190.692 ​     1 -total
 + ​57.32% ​ 109.301 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​51.08% ​  ​97.405 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​23.91% ​  ​45.596 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​20.87% ​  ​39.803 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​15.09% ​  ​28.769 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​10.87% ​  ​20.730 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​agrave;​nh_ph&#​7889;​_Th&​aacute;​i_Nguy&​ecirc;​n
 +  9.52%   ​18.148 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  6.85%   ​13.064 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  6.76%   ​12.897 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_H&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​827710-0!canonical and timestamp 20181011045130 and revision id 40662598
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
31--ng-quang-ph-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)