User Tools

Site Tools


31--ng-pu-ng-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

31--ng-pu-ng-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div style="​width:​220px;​float:​right;​clear:​right"><​div style="​width:​220px;​padding:​0"><​div style="​position:​relative;​width:​220px"><​img alt="​Động Puông trên bản đồ Việt Nam" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​66/​Vietnam_relief_location_map.jpg/​220px-Vietnam_relief_location_map.jpg"​ width="​220"​ height="​431"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​66/​Vietnam_relief_location_map.jpg/​330px-Vietnam_relief_location_map.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​66/​Vietnam_relief_location_map.jpg/​440px-Vietnam_relief_location_map.jpg 2x" data-file-width="​1200"​ data-file-height="​2349"/><​div style="​position:​absolute;​top:​9.641%;​left:​45.386%"><​div style="​position:​absolute;​left:​-4px;​top:​-4px;​line-height:​0"><​img alt="​Động Puông"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​8px-Red_pog.svg.png"​ title="​Động Puông"​ width="​8"​ height="​8"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​12px-Red_pog.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​16px-Red_pog.svg.png 2x" data-file-width="​64"​ data-file-height="​64"/></​div><​p><​span style="​padding:​1px"><​i>​Động Puông</​i></​span></​p></​div></​div><​p><​i>​Động Puông</​i>​ (Việt Nam)</​p></​div></​div>​
 +<div class="​thumb tleft"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​cd/​Puong_Cave.jpg/​220px-Puong_Cave.jpg"​ width="​220"​ height="​147"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​cd/​Puong_Cave.jpg/​330px-Puong_Cave.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​cd/​Puong_Cave.jpg/​440px-Puong_Cave.jpg 2x" data-file-width="​1280"​ data-file-height="​853"/> ​ </​div></​div>​
 +<​p><​b>​Động Puông</​b>​ là một thắng cảnh thuộc khu vực Vườn quốc gia Ba Bể. Nó nằm trong dãy núi đá vôi Lũng Nham chếch về phía Bắc của vườn quốc gia Ba Bể nơi có dòng sông Năng thuộc huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn, chảy qua, cách trung tâm thị trấn Chợ Rã khoảng 5 km.<​sup id="​cite_ref-Dulich_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p><​p>​Đây là một địa điểm đặc biệt thú vị đối với những ai say mê cảnh đẹp tự nhiên của vườn quốc gia Ba Bể cũng như những người thích tìm hiểu về sự đa dạng của những loài dơi sinh sông ở đây. ​
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Động Puông được hình thành khi con sông Năng chảy xuyên qua bên dưới núi đá vôi Lũng Nham. Động Puông dài 300 mét, cao hơn 30 mét với các vách đá đứng và nhiều nhũ đá có nhiều hình dạng và màu sắc khác nhau. Trong động Puông có hàng vạn con dơi sinh sống hay trú chân.<​sup id="​cite_ref-Dulich_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup><​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p><​p>​Thuyền bè có thể đi trên sông Năng qua động Puông. Cho nên, khi chúng ta xuôi dòng sông Năng này khoảng 08 km nữa là sẽ đến ngã ba sông. Tại đó, khi tiếp tục rẽ trái, ta sẽ vào trong hồ Ba Bể còn khi tiếp tục xuôi dòng từ ngã ba sông khoảng 03 km nữa sẽ đến bến thuyền của một ngôi làng nhỏ để lên đi thăm thác Đầu Đẳng.
 +</p>
 +
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1267
 +Cached time: 20181010210229
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.116 seconds
 +Real time usage: 0.157 seconds
 +Preprocessor visited node count: 293/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 23112/​2097152 bytes
 +Template argument size: 730/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1071/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.023/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 866 KB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​91.321 ​     1 -total
 + ​41.70% ​  ​38.080 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Location_map
 + ​26.07% ​  ​23.808 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Hang_&#​273;&#​7897;​ng_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​20.96% ​  ​19.145 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​16.93% ​  ​15.465 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_&#​273;&#​7883;​a_l&​yacute;​
 + ​14.94% ​  ​13.642 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 +  9.89%    9.036      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  8.72%    7.965      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  2.46%    2.243      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Nobold
 +  2.36%    2.156      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Column-width
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​862445-0!canonical and timestamp 20181010210229 and revision id 41125547
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
31--ng-pu-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)