User Tools

Site Tools


31--ng-phong-la-gi

Đồng Phong là một xã trung du thuộc huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, Việt Nam. Xã nằm cách trung tâm thành phố Ninh Bình 28 km, trên quốc lộ 12B nối thành phố Tam Điệp với thị trấn Nho Quan đi các tỉnh Hòa Bình, Sơn La.

Xã Đồng Phong được thành lập theo quyết định số 199/QD ngày 22/7/1964 trên cơ sở tách từ xã Gia Lâm. Xã có diện tích 5,97 km², dân số năm NĐ-C là 4679 người,[1] mật độ dân số đạt 784 người/km².

  • Diện tích: 5,95 km² (năm 2008)
  • Dân số: 4679 người
  • Mật độ dân số: 786 người/km²

Địa giới hành chính, xã này nằm giáp các xã:

Xã Đồng Phong có chợ Đồng Phong, là một trong 9 chợ quê trên địa bàn Nho Quan nằm trong danh sách 107 chợ loại 1, 2, 3 ở Ninh Bình năm 2008.

31--ng-phong-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)