User Tools

Site Tools


31--ng-ph-ng-y-n-la-gi

Đông Phương Yên là một xã thuộc huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Xã Đông Phương Yên có diện tích 6,46 km², dân số năm 1999 là 8573 người,[1] mật độ dân số đạt 1327 người/km².

Xã Đông Phương Yên có 7 thôn: Đồi 1, Đồi 2, Đồi 3, Lũng Vị, Yên Kiện, Đông Cựu, Tân Phương.

31--ng-ph-ng-y-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)