User Tools

Site Tools


31--ng-ph-ch-u-th-nh-la-gi

Đông Phú là một xã thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, Việt Nam.

Xã Đông Phú có diện tích 17,76 km², dân số năm 1999 là 9136 người,[1] mật độ dân số đạt 514 người/km².

Ngày 26 tháng 11 năm 2003, tỉnh Cần Thơ cũ chia tách thành thành phố Cần Thơ thuộc trung ương và tỉnh Hậu Giang. Theo đó, các ấp Phú Thành, Phú Thạnh, Phú Thuận, Phú Thuận A và 304,61 ha diện tích cùng với 1.262 người của ấp Phú Lợi thuộc xã Đông Phú thuộc địa giới thành phố Cần Thơ; phần còn lại của xã Đông Phú thuộc về tỉnh Hậu Giang.

Ngày 02 tháng 01 năm 2004, 806,66 ha diện tích tự nhiên và 6.386 nhân khẩu của xã Đông Phú (phần đã điều chỉnh về thành phố Cần Thơ) được chuyển thành phường Tân Phú, thuộc quận Cái Răng.

31--ng-ph-ch-u-th-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)