User Tools

Site Tools


31--ng-ph-ch-ng-m-la-gi

Đồng Phú là một xã thuộc huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Xã Đồng Phú có diện tích 3,98 km², dân số năm 1999 là 5271 người,[1] mật độ dân số đạt 1324 người/km².

Xã Đồng Phú có 4 thôn: Hạ Dục, Thượng Phúc, Hoàng Xá, Hoà Xá.

31--ng-ph-ch-ng-m-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)