User Tools

Site Tools


31--ng-ph-c-y-n-d-ng-la-gi

Đồng Phúc là một xã thuộc huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam.

Xã Đồng Phúc có diện tích 13,48 km², dân số năm 1999 là 7847 người,[1] mật độ dân số đạt 582 người/km².

Đình Hoàng Phúc ở xã Đồng Phúc là một Di tích Lịch sử-Văn hóa nổi tiếng của huyện Yên Dũng. Đình thờ 3 vị Thần từ thời Vua Đinh Tiên Hoàng là Lâm Giang phụ quốc chi thần, Bảo Vũ Hộ chi thần, Anh La đôn khác.[2]

31--ng-ph-c-y-n-d-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)