User Tools

Site Tools


31--ng-m-la-gi

Đường Âm là một xã thuộc huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang, Việt Nam. Xã có vị trí:

Xã Đường Âm có diện tích 41,93 km², dân số năm 1999 là 2.680 người,[1] mật độ dân số đạt 88 người/km².

Xã Đường Âm được chia thành các thôn bản: Nà Nhùng, Đoàn Kết, Bản Loòng, Pom Cút, Nà Thẩng, Nà Tóoc, Pắc Nè, Nà Phiêng, Độc Lập.

31--ng-m-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)