User Tools

Site Tools


31--ng-l-c-ch-ng-m-la-gi

Đồng Lạc là một xã thuộc huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Xã Đồng Lạc có diện tích 5,11 km², dân số năm 1999 là 4520 người,[1] mật độ dân số đạt 885 người/km².

Xã Đồng Lạc có 5 thôn: Yên Lạc, Yên Sơn, Phượng Luật, Hội Triều, Thọ An.

31--ng-l-c-ch-ng-m-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)