User Tools

Site Tools


31--ng-l-c-can-l-c-la-gi

Đồng Lộc là một thị trấn thuộc huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam.

Thị trấn Đồng Lộc nằm ở phía tây nam huyện Can Lộc, là trung tâm kinh tế của vùng phía tây nam huyện.

Địa giới hành chính thị trấn Đồng Lộc:

Thị trấn Đồng Lộc có diện tích 18,69 km², dân số năm 2018 là 6.076 người.[1]

Thị trấn Đồng Lộc được thành lập vào ngày 26/7/2018 theo Nghị quyết số 536/NQ-UBTVQH14 trên cơ sở giải thể xã Đồng Lộc, huyện Can Lộc. Thị trấn Đồng Lộc có diện tích 18,69 km², dân số năm 2018 là 6.076 người

31--ng-l-c-can-l-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)