User Tools

Site Tools


31--ng-h-ng-th-tr-n-la-gi

Đông Hưng là một thị trấn thuộc huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, Việt Nam. Thị trấn còn được người dân địa phương gọi với tên khác là "Cầu Nguyễn" (xuất phát từ cây cầu có tên là Nguyễn bắc qua sông Tiên Hưng thuộc địa phận thị trấn).

Thị trấn Đông Hưng có diện tích 0,69 km²[3]. Theo Tổng điều tra dân số năm 2009, thị trấn Đông Hưng có số dân 3.614 người[3].

Theo quy hoạch phát triển mở rộng thị trấn, toàn bộ xã Đông Hợp cùng một phần diện tích & dân số xã Nguyên Xá sẽ được sáp nhập vào thị trấn.

Thị trấn Đông Hưng nằm ở phía bắc của huyện Đông Hưng, bên bờ nam sông Tiên Hưng.

Quốc lộ 10 đi ngang qua thị trấn theo hướng bắc – nam, quốc lộ 39B đi từ phía tây sang phía đông và đi trùng với quốc lộ 10 trước khi tách ra tại xã Đông Mỹ thuộc thành phố Thái Bình. Cầu Nguyễn nằm phía bắc địa phận thị trấn Đông Hưng bắc qua sông Tiên Hưng; vì vậy dân địa phương hay gọi thị trấn Đông Hưng với tên thân mật là "Nguyễn".

31--ng-h-ng-th-tr-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)