User Tools

Site Tools


31--ng-h-e-la-gi

Ứng Hoè là một xã thuộc huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương, Việt Nam.

Xã Ứng Hoè có diện tích 4,29 km², dân số năm 1999 là 5.503 người,[1] mật độ dân số đạt 1.283 người/km².

Địa bàn xã nằm giữa hai con sông là sông Bía và sông Ràm. Phía bắc giáp xa Quyết Thắng, Đông giáp xã Nghĩa An, Tây giáp xã Ninh Hòa, Tây bắc giáp làng Mía huyện Tứ Kỳ.

  • Nhà thờ Công giáo xứ Đồng Vạn
  • Đình làng Đỗ Xá
  • Chùa Sùng Quang
31--ng-h-e-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)