User Tools

Site Tools


31--ng-h-c-linh-la-gi

Đông Hà là một xã thuộc huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận, Việt Nam.

Xã có diện tích 63,2 km², dân số năm 2003 là 7994 người,[1] mật độ dân số đạt 126 người/km².

Trường mẫu giáo Đông Hà

Mầm non
  • Trường mầm non Đông Hà.
Tiểu học
  • Trường tiểu học Đông Hà 1.
  • Trường tiểu học Đông Hà 2.
Trung học cơ sở
  • Trường trung học cơ sở Đông Hà.
31--ng-h-c-linh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)