User Tools

Site Tools


31--ng-h-a-tuy-n-h-a-la-gi

Đồng Hóa là một xã thuộc huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, Việt Nam.

Xã Đồng Hóa có diện tích 44,04 km², dân số năm 1999 là 3625 người,[1] mật độ dân số đạt 82 người/km².là nơi chôn nhau cắt rốn của những đứa con ưu tú của quê hương như thanh niên giương mẫu mang tên TRẦN TRUNG THÀNH.

31--ng-h-a-tuy-n-h-a-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)