User Tools

Site Tools


31--ng-ch-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

31--ng-ch-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​p>​Đồng Ích là xã thuần nông nằm ở phía Nam của huyện Lập Thạch, xã được chia làm 7 thôn, gần 3.000 hộ với trên 11.000 nhân khẩu. Trong những năm qua, được sự hỗ trợ, đầu tư của Nhà nước cũng như sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và người dân, kinh tế xã hội của xã Đồng Ích từng bước phát triển, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới. Hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ nhu cầu dân sinh cơ bản được hoàn thiện, đường làng, ngõ xóm đã được lát gạch, đổ bê tông, đời sống vật chất, tinh thần của người dân trong xã đã từng bước được cải thiện đáng kể…
 +</​p><​p>​Ông Nguyễn Chí Thanh, Chủ tịch UBND xã Đồng Ích cho biết: Tuy Đồng Ích không được chọn làm điểm xây dựng nông thôn mới (NTM) của huyện Lập Thạch, nhưng với sự vào cuộc tích cực của hệ thống chính trị, sự đồng tình ủng hộ của đông đảo người dân, đến nay xã Đồng Ích đã hoàn thành 10/19 tiêu chí NTM, trong đó, có những tiêu chí rất khó thực hiện gồm: Quy hoạch và thực hiện quy hoạch; điện sinh hoạt; bưu điện, viễn thông; nhà ở dân cư; y tế; văn hóa; hình thức tổ chức sản xuất; chợ nông thôn; hệ thống tổ chức chính trị vững mạnh và an ninh, trật tự xã hội. Các tiêu chí còn lại đã và đang được chính quyền và người dân trong xã tích cực phấn đấu nhằm hoàn thành đúng kế hoạch.
 +</​p><​p>​Trong quá trình triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM, Đảng ủy, UBND xã luôn xác định: Muốn thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng NTM cần phải phát huy tốt vai trò của người dân, phải công khai, minh bạch và xin ý kiến của nhân dân trong mọi kế hoạch và chương trình, dự án xây dựng NTM. Chủ động phát huy hiệu quả phương pháp tiếp cận dựa vào nội lực và do cộng đồng địa phương làm chủ, với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Trong đó, nguồn lực huy động từ người dân đóng vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình thực hiện chương trình xây dựng NTM. Xây dựng NTM cần sự phát huy nội lực, tránh tư tưởng trông chờ, ỷ lại; trong đó, cốt yếu là phải công khai minh bạch. Điều này được minh chứng ngay trong quá trình triển khai thực hiện công tác quy hoạch. Đề án quy hoạch NTM của xã sau khi được xây dựng trên cơ sở dự thảo đã được BCĐ xây dựng NTM của xã tổ chức cho tất cả các chi bộ, thôn dân cư tổ chức họp dân để lấy ý kiến của nhân dân; công khai niêm yết các bản đồ quy hoạch ở nhà văn hóa xã và nhà văn hóa các thôn dân cư để mọi người dân trong xã hiểu rõ về mục đích, yêu cầu, nội dung của Chương trình xây dựng NTM tại địa phương. Thông qua đó, người dân được bàn bạc, tính toán cụ thể từng tiêu chí, cách thức triển khai ở từng thôn, sau đó mới duyệt chính thức. Từ đó, người dân đều có chuyển biến căn bản trong nhận thức và họ đều xác định: công tác quy hoạch là để từng bước đầu tư đồng bộ về cơ sở hạ tầng gắn với phương thức phát triển kinh tế, tập quán sinh hoạt của người dân địa phương.
 +</​p><​p>​Nhờ sự chỉ đạo tích cực của cả hệ thống chính trị, sự tham gia, hưởng ứng của đông đảo người dân, đến nay Đồng Ích đã triển khai thực hiện một số dự án công trình trọng điểm như: tiếp tục đầu tư bê tông hóa các tuyến đường nối từ Trung tâm xã đến các thôn, đường trục xóm trong các thôn và đường ngõ, xóm trong các thôn xóm đều được bê tông hoặc lát gạch đảm bảo tiêu chí NTM; tiến hành bê tông các tuyến đường trục chính giao thông nội đồng; triển khai đầu tư và hoàn thành chợ trung tâm xã trong năm 2013 với tổng mức đầu tư trên 5 tỷ đồng. Đã hoàn thành việc GPMB xây dựng Làng Văn hoá trọng điểm thôn Hoàng Chung và đang tích cực triển khai công tác kiểm đếm, GPMB và xúc tiến huy động vốn xây dựng công trình Nhà văn hoá xã với diện tích trên 10.000m² ,​ sân thể thao của 3 thôn Viên Luận, Bì La và Xuân Đán, di chuyển xây dựng mới nhà văn hóa của 2 thôn: Bì La và Xuân Đán; tiến hành GPMB tổng diện tích 15.000 m² để xây dựng hoàn thiện hệ thống nhà lớp học, phòng học chức năng, thư viện của 4 nhà trường. Xây dựng hoàn thiện hệ thống thủy lợi phục vụ nhu cầu sản xuất nông nghiệp cho người dân… Phấn đấu từ nay đến cuối năm 2013 xã sẽ hoàn thành các hạng mục công trình trên. Do làm tốt công tác tuyên truyền vận động, huy động sự vào cuộc của đông đảo cán bộ đảng viên, các tổ chức đoàn thể và nhân dân cùng tham gia nên trong quá trình triển khai xây dựng các công trình phục vụ chương trình xây dựng NTM, xã Đồng Ích đã huy động được sự vào cuộc tích cực của đông đảo người dân. Cụ thể: đã vận động người dân hiến được 432 m² đất canh tác để triển khai dự án mở rộng, cải tạo tuyến đường trục xã từ Xuân Đán đi đê hữu sông Phó Đáy, vận động nhân dân 2 thôn: Hoàng Chung và Xuân Đán đóng góp bê tông được 612m đường nội đồng với tổng kinh phí trên 210 triệu đồng và 55 ngày công, vận động người dân 2 thôn: Hạ Ích và Viên Luận xây dựng được 730 m đường GTNT với kinh phí 219 triệu đồng; vận động người dân thôn Đại Lữ đóng góp số tiền 250 triệu đồng để cải tạo, nâng cấp khu thể thao của thôn; đặc biệt xã đã vận động nhân dân toàn xã đóng góp tiền của, ngày công cùng sự hỗ trợ của huyện xây dựng được 2.400 mét rãnh thoát nước thải có nắp đậy góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường nông thôn ở địa phương,​…
 +</​p><​p>​Bên cạnh, việc đẩy mạnh thực hiện các dự án phát triển về hạ tầng cơ sở phục vụ kinh tế, an sinh xã hội nhằm đáp ứng các tiêu chí xây dựng NTM. Đảng ủy, UBND xã cũng xác định: Trong quá trình triển khai xây dựng NTM xã cần tận dụng lợi thế về đất đai, nguồn lao động, vị trí địa lý là xã đồng bằng của huyện miền núi Lập Thạch để đẩy mạnh hướng dẫn người dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp; khuyến khích người dân phát triển nông nghiệp và dịch vụ nông nghiệp theo hướng hàng hóa với mục tiêu: “Nâng cao hiệu quả kinh tế, tăng thu nhập cho nông dân”. Hiện nay, xã đã và đang quy hoạch xây dựng khu sản xuất lúa hàng hóa chất lượng cao, vùng chuyên canh cây rau màu hàng hóa; quy hoạch khu chăn nuôi tập trung xa khu dân cư; cải tạo diện tích vùng trũng 1 vụ lúa bấp bênh sang quy hoạch thành khu trang trại tổng hợp nuôi trồng thủy sản kết hợp chăn nuôi gia cầm…
 +</​p><​p>​Trong thời gian tới, xã sẽ tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, triển khai thi công các hạng mục công trình kết cấu cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội; đồng thời tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đến mọi người dân để họ tự giác thực hiện tốt các tiêu chí về xây dựng NTM… Tuy còn một số khó khăn, vướng mắc cần phải tháo gỡ trong quá trình thực hiện chương trình xây dựng NTM nhưng hy vọng rằng với sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, UBND xã, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhất là sự đồng lòng góp sức của đông đảo người dân, xã Đồng Ích sẽ hoàn thành các tiêu chí về xây dựng NTM theo đúng kế hoạch.                             
 +</​p><​p><​b>​Đồng ích</​b>​ là một xã thuộc huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam.                             
 +</​p><​p>​Xã Đồng ích có diện tích 12,​43 km²,​ dân số năm 1999 là 10442 người,<​sup id="​cite_ref-MS_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ mật độ dân số đạt 840 người/​km².
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1250
 +Cached time: 20181010173125
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.164 seconds
 +Real time usage: 0.230 seconds
 +Preprocessor visited node count: 898/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 37607/​2097152 bytes
 +Template argument size: 763/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1560/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.065/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.07 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 183.057 ​     1 -total
 + ​66.36% ​ 121.475 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​57.96% ​ 106.093 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​23.12% ​  ​42.321 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​18.10% ​  ​33.142 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​13.05% ​  ​23.888 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  9.37%   ​17.144 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_x&​atilde;,​_th&#​7883;​_tr&#​7845;​n_thu&#​7897;​c_huy&#​7879;​n_L&#​7853;​p_Th&#​7841;​ch
 +  8.05%   ​14.741 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  6.25%   ​11.443 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  5.64%   ​10.320 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_H&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1243682-0!canonical and timestamp 20181010173125 and revision id 40662496
 + ​--></​div>​
 +
 +</​HTML>​
31--ng-ch-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)