User Tools

Site Tools


31--ng-c-c-la-gi

Đồng Cốc là một xã thuộc huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam.

Xã Đồng Cốc có diện tích 18,35 km², dân số năm 1999 là 4625 người,[1] mật độ dân số đạt 252 người/km².

Xã Đồng Cốc có 13 xóm: Quê Mới, Phong Đào, Phong Cốc, Thượng A, Thượng B, Tân Trung, Tư Thâm, Ao Mít, Ao Tán, Phúc Kiến, Vạn Phúc, Du, Thủm. Xã Đồng Cốc là một trong nhưng xã phát triển nhất Lục Ngạn, đang được chính phủ xem xét nâng cấp lên thị trấn trong tầm nhìn 2020.

31--ng-c-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)