User Tools

Site Tools


31--ng-b-nh-b-nh-minh-la-gi

Đông Bình là một xã thuộc thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam.

Xã Đông Bình có diện tích 10,0985 km², dân số năm 2012 là 7.508 người,[1] mật độ dân số đạt 743 người/km².

Xã được thành lập từ những ấp còn lại sau khi điều chỉnh địa giới thành lập phường Đông Thuận.

31--ng-b-nh-b-nh-minh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)